IPSC examinering

Vågbacken skjutbana Vågbacken skjutbana, Hagfors

IPSC examinering på banan