Magnumfältskytte kan beskrivas som en kombination precisionsskjutning och traditionell fältskjutning. En tävling består normalt av 8 stationer med varierande fältskyttemål i terrängen. Normalavståndet är ca 80-100 meter och de riktigt långa avstånden kan vara ända upp till 180 meter. God förmåga till avståndsbedömning är därför av stor vikt för att kunna kompensera för de tämligen krokiga kulbanorna.

Magnumprecision  är en banskyttegren där man skjuter mot pistoltavla på 50 m med grovkalibriga vapen. 10:ans ring är precis som i vanlig precisionsskjutning endast 50 mm. Detta kräver enorm precision med de grovkalibriga vapen skyttarna använder.

HUPK:s kontaktperson inom magnumskytte: Bosse Östman mail