25 m bana med 20 platser under tak. (20 vändbara målställ)

50 m bana med 5 platser.

50 yards bana för PPC med 22 platser under tak.

Slinga för fältskytte

Luftpistolskytte utförs i skjuthallen på Älvstrandsskolan

Som medlem i klubben, innehavare av egen licens och vapen är det fritt fram att utnyttja banan vid Vågbacken alla dagar 07:00-22:00 men vår rekommendation är 09:00-21:00.

Juldagen, långfredagen och påskdagen bör skjutning INTE äga rum.

Skjutbaneinstruktion