Ordförande:     Gunnar Björk    Kontakt
Vice Ordförande:   Roger Persson
Sekreterare:     Stefan Hög     Kontakt
Kassör:       Bo Johansson    Kontakt
Säkerhet och Miljö: Erik Everbrink   Kontakt

Suppleant:      Andreas Frank
Suppleant:      Pjotr van Willegen