Ordförande:       Gunnar Björk   email: gunnarbjork54@hotmail.com

V.ordförande:    Roger Persson

Sekreterare:       Stefan Hög   e-mail: sekreterare.hupk@gmail.com

Kassör:                 Bo Johansson     e-mail: hupk.kassor@gmail.com

Suppleanter:     Andreas Frank, Pjotr van Willegen

Säkerhets och miljöansvarig: Erik Everbrink

Valberedning:   Johan Nilsson, Jan Eriksson

Revisorer:           Geoff Simmonds, Kristina Everbrink

PPC-adm:            e-mail: hupk.ppc@gmail.com