Nybörjare

Klubben anordnar regelbundet nybörjarkurser i pistolskytte (pistolskyttekortet).

Att du har pistolskyttekortet är ett krav som ställs på alla som vill vara med och skjuta på vår bana.

Nybörjarkurs

Nästa nybörjarkurs startas vid behov.