PPC(Precision Pistol Competition) är en perfekt gren för dig som önskar kombinera extrem precision med lite mer rörelse i skyttet med bl.a. omladdningar och ställningsväxlingar under skjuttiden.  Skjutningen sker stående, sittande och liggande på olika avstånd enligt fastställt matchschema. Det är en internationell gren som har sitt ursprung i det amerikanska polisskyttet. VM eller EM arrangeras varje år under ledning av World Association 1500.

En tävling är indelad i ett antal steg s.k. ”stager”. I vaje stage skjuts mellan 6 och 24 skott i en eller flera ställningar. Dessa kan vara liggande (på mage), sittande, knästående, stående eller stående med barrikadstöd (på höger och vänster sida om barrikaden). ”Barrikaden” är en stolpe, c:a 10×10 cm.

Avståndet varierar mellan 3 och 50 yards och tiden mellan 8 och 165 sekunder. Alla ställningar, avstånd och tider förekommer inte i alla vapengrupper. Beroende på vapengrupp är också det totala antalet skott olika, 48, 60 eller 150.

Måltavlan har X, 10, 9, 8 ch 7, därutanför bom. Den kan tyckas stor, men på 50 yards är detta en svår uppgift. En PPC skytt måste ha extremt bra precision för att träffa X vilken också används för att särskilja placeringarna i en resultatlista. I resultaten anges alltid poäng samt antal X, t.ex. 1345/21.